KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Meblowy PROFIT Dorota Brodziak z siedzibą w Drołtowice 64B, 56 – 500 Syców; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. inspektorem danych  osobowych  u  Administratora  jest mgr inż. Paweł Brodziak,   

e-mail: biuro@mebleprofit.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych z podjecięm między nami współpracy.
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Zakład Meblowy PROFIT Dorota Brodziak, Drołtowice 64B, 56 – 500 Syców.