1. Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble.
  Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, w którym będą montowane meble (ściany, sufity, podłogi).

 

 1. Przedstawiciel firmy PROFIT powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli, nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.

 

 1. W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel firmy PROFIT ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem. 

 2. Przesunięcie terminu wykonania mebli kuchennych oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta, w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od planowanej daty montażu mebli. Należy wówczas zgłosić chęć zmiany terminu montażu, przedstawicielowi firmy PROFIT drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie firmy.

 

 1. Montaż mebli na życzenie Klienta może zostać przesunięty maksymalnie o jeden miesiąc.

 2. Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem pomieszczenia kuchennego.

 

 1. Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

 2. Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej wykonanej przez firmę PROFIT.

 

 1. W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 7 zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami.

 2. Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do drugiego piętra. Wnoszenie mebli na piętra wyższe jest dodatkowo płatne lub po wcześniejszym porozumieniu z przedstawicielem może zostać włączone bezpłatnie w cenę montażu.

 

 1. Klient potwierdza kompletne wykonanie usługi i przyjęcie towaru bez zastrzeżeń przez dokonanie zapłaty.

 2. PROFIT nie odpowiada za:
  ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
  – odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp., 
     – niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,
     – regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,
     – ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia         wnętrz. 
   b. płytki ceramiczne łącznie z fugami 
     – ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża, 
   c. instalacje
     – wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,    

   – ich nieprawidłowe działanie. 
 d. sprzęt AGD
   – niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów   AGD,
   – wady produkcyjne. 

 

 1. Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za montaż uzgadniana indywidualnie podczas rozmów z projektantem.

 2. Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia powinny być wykonane przez montera z uprawnieniami).

 

 1. Montaż wykonywany przez ekipę montażową PROFIT obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione w specyfikacji zamówienia.

 2. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem PROFIT, dodatkowo płatne.

 

 1. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.

 2. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli kuchennych, gdy Klient nie spełnił wymogów określonych w punkcie 7 i 10 oraz w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 12a, 12b, 12c wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

 

 1. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą, a zabudową maskowane są masą elastyczną na życzenie kupującego, na koszt sprzedającego.